martes, 28 de marzo de 2017

QUE EN SABEU DE LA CASA DE NÚMERO 26 DEL CARRER BOTINES DE PALAFRUGELL?.

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar imatges de la casa de número 26 del carrer de les Botines de Palafrugell, que s’aixecava de forma ‘miraculosa’ en algun moment de l’any 1857, el ‘miracle’ consisteix en que no hi ha dades del promotor, ni del mestre d’obres i/o arquitecte, si hem de creure el que es diu a la pàgina 68 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf
casa unifamiliar entre mitgeres, de tres plantes i de tres crugies. A la clau de la porta hi figura: 1857 / J.S MSS.


Als pisos hi ha finestrals entre dues balconades. Les obertures tenen marcs ressaltats de pedra o d’obra. A la façana posterior, que dóna a un pati entre mitgeres, hi ha una galeria a la planta baixa d’arcades i voltes de llunetes. En la restauració recent per adaptar la casa al nou ús hom ha mantingut al màxim possible la distribució interior i els elements de l’edifici, introduint estructures mínimes amb un total respecte. Les façanes, arrebossades, han estat acolorides adequadament.La casa fou seu, des del segle passat fins a temps recents, de “La Previsió Obrera”, societat de socors mutus que ha tingut un gran pes a la població.

La Previsió Obrera era una societat de socors mutus del segle XX a Palafrugell. Aquesta societat tenia la funció de sostenir els socis en els casos de malalties, vellesa i incapacitats laborals.

La Previsió Obrera neix de la fusió de La Unión Palafrugellense, La Protectora Palafrugellense i La Protectora Llofriuense el desembre de 1917. La primera Junta Directiva estava presidida per Ramir Medir Jofra (Palafrugell, 1889 – 1974), substituït el 1919 per Esteve Blanch Pujol. La seu de la societat era al Centre Fraternal. Com que aquesta societat s'inicià en un moment de forta crisi econòmica, Josep Torres Jonama Palafrugell, 26 de desembre de 1857 – Niça, 15 de desembre de 1946) va fer diferents donatius.

El 1922 s'hi fusiona també La Feminista. Va acabar la seva existència legal el 30 de setembre de 1974 quan va ser absorbida per la Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares

El Museu del Suro de Palafrugell conserva les urnes de votació procedents de l'antiga mútua La Previsió Obrera, on els associats podien votar mitjançant boles blanques i negres. Mostra un funcionament democràtic d'aquestes societats de les que Josep Pla Casadevall (Palafrugell, 8 de març de 1897 – Llofriu, 23 d'abril de 1981) afirmava que «han estat les incubadores més actives de l'oratòria popular a la vila».

La documentació va ser custodiada per la mateixa entitat a la seva seu, que es trobava al carrer de les Botines número 26 de Palafrugell, i quan l'Ajuntament va adquirir aquest edifici el fons documental va ser recollit per l'Arxiu de Palafrugell, l'any 1985.

L'any 2011 s'incorpora al fons una part de documentació conservada per un particular, Francesc Dalmau i Fàbrega, Paco Dalmau Palafrugell, 1953). En el fons documental també hi trobem la documentació de les entitats mutualistes La Nova Concòrdia, La Bienhechora, La Familiar i La Moderna Palafrugellense.

En desaparèixer aquesta institució l’immoble ha estat adquirit per l’Ajuntament per a serveis de Cultura i Centre Cívic.

No en trobava – i em sembla sorprenent - cap referència a :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/resultats.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Palafrugell&page=7

Tampoc – i aquí no em sorprèn- a:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Palafrugell

Per descomptat - «spain is different!» - cap dada del promotor ni de l’autor d’aquest edifici que s’aixecava l’any 1858, ens agradarà tenir-ne noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Recordo que a lògica ens deien que si tots els cignes son blancs, tot el no blanc és no cigne. En política els que defensen la república com a forma de govern tenen al seu favor la presumpció d’honestedat, si apliquem el mateix criteri, tots els que no defensen la república com a forma de govern NO TENEN al seu favor la presumpció d’honestedat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario