jueves, 16 de mayo de 2013

CAL MANETS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Retratava la façana de la Rambla Just Oliveras, 17-19,
i desprès d’una recerca per : http://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/2010/12/13/mapa-del-patrimoni-arquitectonic-de-lhospitalet-de-llobregat/

M’havia de conformar amb la minsa informació de :

http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_20668

Curiosament la denominació ‘Cal’ [ casa d’el ] , s’utilitza quan ens referim al lloc on viu algú conegut, i àdhuc apreciat. No trobava cap dada del promotor, ni de l’arquitecte i/o mestre d’obres que aixecava aquest edifici del que la descripció tècnica ens diu :

Casa d'una sola planta amb teulada de teula plana a quatre vessants. La casa és de petites dimensions i destaca la teulada que és molt gran en proporció a l'edifici. Una escalinata amb barana dóna accés a la porta d'entrada que és allindada i de grans dimensions; la llinda està decorada amb una cornisa motllurada. A banda i banda hi ha dues finestres que tenen la llinda decorada amb relleus. Per sobre hi ha un fris llis on es troben els respiradors decorats amb relleus calats. Sota el ràfec de la teulada hi ha un fris amb esgrafiats. La casa està envoltada per un jardí i la porta de la tanca que dóna a la Rambla té dos pilastres coronades per petits fanal

Crida l’atenció aquesta manca de dades, i més sobretot quan en relació a la dita Torre Puig, hi ha com a poc dues entrades :

http://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/2011/11/22/torre-puig-inicis-segle-xx/
http://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/category/3-tematica/carrers/rambla-de-just-oliveras/

Els treballadors de la construcció estaven sota la protecció de Sant Antoni de Pàdua, cosa de tot necessària perquè el diable’ des de sempre ‘ té molts interessos en el sector.

No crec però que tingui gaire cosa a veure amb aquesta casa de la Rambla Just Oliveras, 17-19, de la que sou pregats de fer-nos arribar informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario