sábado, 18 de mayo de 2013

LA INDUSTRIA DE LA MORT. URALITA


Desistia de retratar algun dels edificis del complex industrial  que va ser la fàbrica Uralita, que segons ens explica la fitxa tècnica presenta un vocabulari arquitectònic i artístic marcadament classicista, un fet força inusual en una obra d'aquestes característiques.Sembla ser que el germà escultor del propietari, Manel Roviralta Alemany (1882-1961) , tingué un paper decisiu a l'hora d'assessorar l'exterior dels blocs industrials.

Uralita és la marca d'un fabricant del mateix nom de fibrociment, matèria composta de ciment pòrtland reforçat amb fibres d'amiant.

L'empresa fou fundada per Josep M. Roviralta Alemany el 1907. La magnifica nova fàbrica aixecada a la frontera entre Ripollet i Cerdanyola, inicialment va manufacturar plaques planes de fibrociment amb el nom de pissarra artificial.

L’any  1920, va enregistrar l'empresa com a Uralita S.A., nom que procedeix de Ural-itos, o pedra de les muntanyes russes d'on procedia l'amiant.

La implantació d'Uralita al barri del Pont Vell-Tiana va tenir un efecte determinant sobre la industrialització dels dos municipis i del creixement del sector de la construcció. Van arribar a treballar-hi unes set-centes persones dels pobles de Ripollet i Cerdanyola. Fins i tot la topografia de la zona de la fàbrica va ser canviada per la quantitat de fibrociment que l'empresa va llençar. Les fibresd'amiant han afectat greument la salut de quatre generacions d'habitants delsmunicipis.


La demografia de Ripollet i Cerdanyola en els anys d’Uralita va ser :


1910          RIPOLLET     1.567      CERDANYOLA    1.032
1998          RIPOLLET   29.155      CERDANYOLA  51.305
2012          RIPOLLET   37.422      CERDANYOLA  57.892

La gran pregunta és si el feixisme tenia coneixement de l’acció maligna d’aquest producte sobre la salut humana.  Tot fa pensar que si,  i això abona la tesis que la continuïtat desprès de la mort del Dictador,  es va decidir com una forma més de ‘ dessolar la terra’.  La presència de treballadors procedents d’arreu del REINO DE ESPAÑA, els va permetre  literalment ‘ matar molts ocells alhora’.

No hay comentarios:

Publicar un comentario