lunes, 27 de mayo de 2013

LA CASA D’ANTONI TORNER I GÜELL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Rebia del Marcel Morató Tort, una fotografia de la casa de la Rambla de Sant Francesc, 26, coneguda com la ‘Casa Torner i Güell’, en va ser el promotor l'Antoni Torner i Güell, i el responsable del projecte l’any 1884, el mestre d’ obres Josep Inglada i Estrada; es troba situada en la zona d'eixample vuitcentista, urbanitzada a partir de l'enderrocament de l'antiga muralla medieval.

Vilafranca tenia una població de 8.344 veïns al cens de 1887; L’Hospitalet de Llobregat – avui la segona ciutat de Catalunya – només 4.295.

La descripció tècnica ens explica : Edifici entre mitgeres de planta sensiblement quadrangular; consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Sotacoberta a dues aigües amb dos terrats longitudinals a façanes. Disposa d'una torratxa central amb la coberta de pavelló situada sobre la caixa d'escala.Façana principal amb la composició simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa trobem la porta principal d'accés amb arc de mig punt i obertures laterals adintellades. Un balcó corregut amb tres obertures presideix el primer pis. A la segona planta, hi ha tres balcons d'obertura única. La façana està coronada amb cornisa, barana balustrada i motiu central amb antefixa amb rostre. Façana de maó vist i bandes verticals de ceràmica a partir de la planta pis.

No hi ha gaires dades d’aquest Josep Inglada i Estrada, que va cursar estudis de mestre d’obres durant els anys 1852- 1855, i que va obtenir el títol de director de camins veïnals i el d’agrimensor.

En col•laboració amb l’agrimensor Albert Moliner va aixecar un plànol parcel•lari del terme municipal de Puigdàlber.

Sou pregats d’ampliar i/o rectificar aquestes dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario