miércoles, 22 de mayo de 2013

LA CAPELLA DE L’ARCANGEL SANT RAFEL A MATARÓ

Retratava la façana on està la capella d’aquest sant, patró dels cecs, de les trobades fortuïtes, de les infermeres, dels metges, i dels viatgers,...Trobava un treball monogràfic ‘ Les capelletes del carrers de Mataró’ , al que podreu enllaçar-vos, i en el que les defineix com ‘capelles votives’ [ Ofert o promès en vot. Ofrena votiva. Monument votiu]. Dissentim d’aquesta afirmació general, tota vegada que en algun moment de la història, era molt ‘convenient’ manifestar-se com a creient.

S’explica en aquest – per demés excel•lent treball -, que les capelletes més antigues eren del segle XVII.

En els dies foscos del genocidi contra Catalunya , des de l’Ajuntament , segon ordre del 21 de setembre de 1937 s’obligava als veïns, ‘que no quedin vestigis de les capelletes a les façanes’. Lògicament algunes pogueren ser retirades i conservades, però una bona part patiren la seva total destrucció.

En un plànol de Mataró dels anys 30 – a les acaballes del primer feixisme ( la Dictadura de Primo de Rivera ) – hi havia indicades 73 capelletes. Avui, les dades malgrat els molts anys que va durar el segon feixisme ( Dictadura de Franco ) ens diuen que se’n ha registrat 28.

Curiosament, el Pla especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic en el seu Capítol 5è, inclou la protecció de les Capelles Votives, amb els següents arguments : no sols pel seu valor artístic, sinó en especial pel seu significat històric definidor d'una època i uns costums que han donat identitat i personalitat a molts carrers i sectors de la ciutat.Demanava a Sant Rafael , patró dels malalts i els hospitals, que aturi amb la seva espasa flamígera, la destrucció de l’estat del benestar, endegada pels GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario