domingo, 18 de mayo de 2014

ERMITA DE SANT JOSEP DE CATÍ. MAESTRAT ALT O SOBIRÀ. CASTELLÓ. PAÍS VALÈNCIA.

El Joan Serra Saún em feia arribar una fotografia del Francesc Segura Ferràs, en la que s’adverteix l’estat d’abandó de l’ermita de Sant Josep de Catí.

Mirella Pérez Medina, en el seu excel•lent treball :
http://mayores.uji.es/datos/2011/apuntes/fin_ciclo_2012/cati.pdf

Recull més imatges i les dades històriques que ens permeten pensar que malgrat l’afirmació ‘ assenyala Mossèn Joan Puig que l'advocació del gloriós patriarca de Sant Josep es una devoció molt antiga i popular del poble de Catí’, no serà fins el 17 de juliol de 1670 , que el ‘beneficiat’ catinenc Mossèn José Adell, davant el notari Gaspar Garcia, es comprometia a fer alçar una ermita dedicada al sant patriarca, una heretat seua a prop del Barranc del Domenge; la deixava als seus hereus amb l'obligació de tenir cura de l'ermita i de fer celebrar algunes misses, ien el supòsit d’incomplir aquesta obligació, tenien que deixar-la al clergat [ cal entendre al Rector de la parròquia de Catí ] amb la mateixa obligació

Això no és contradictori amb el fet que l’any 1506 es deixaven llegats per al sant, i es celebraven misses en el seu honor, com també succeïa l’any en 1507, i l’any 1508 se li prega per a que lliure al poble de la pesta, i fins l’any 1514 es dóna pa beneït i panoli, i es fa una processó amb dolçainers.

Cal potser recordar que un benefici eclesiàstic, és un càrrec que l’Església confereix canònicament, i que porta annexa una renda. En aquelles èpoques era costum, que es conferís el benefici sobre l’altar d’algun sant i/o verge, per tal que en dies determinats, es diguessin misses generalment per l’ànima i/o les intencions d’aquell que satisfeia el benefici.

Hi ha moltes raons que expliquen la situació d’aquest abandó; la primera sens dubte és la caiguda exponencial en la pràctica religiosa, la segona potser d’un costat en l’augment dels mitjans d’entreteniment, i la caiguda dels índexs demogràfics pel que fa als fidels, i de les vocacions religioses pel que fa als preveres.


En tot cas, la visió de Sant Josep de Catí, fa ‘ mal de cor’.

No hay comentarios:

Publicar un comentario