lunes, 19 de mayo de 2014

LA TORRE DE DÉU. LA GUÀRDIA D’URGELL. TORNABOUS. LLEIDA. CATALUNYA

L’existència de la torre de guàrdia i bada que donava nom a la població, es remunta al segle XI, concretament a l'any 1063, quan s'esmenta com a "ipsa Guàrdia de Déu" entre les afrontacions territorials del castell d'Almenara. És probable que aquesta guàrdia fos subsidiària de la fortalesa d'Almenara i hagués tingut en època medieval senyors o castlans, ja que en el segle XII es documenta a l'indret el cognom Guàrdia. A la descripció dels límits de la quadra de la Fuliola del 1080, apareix també consignada la Guàrdia de Déu a l'est. En època postmedieval l'edifici fou habilitat com a habitatge.


La descripció ens diu ; construcció de planta rectangular, d'uns 9 metres d'alçada, bastida directament sobre la roca i dividida a l'interior per tres pisos o estances. El primer pis és format per una cambra coberta amb volta de canó de mig punt, des de la qual es pot accedir a la terrassa superior per una obertura rectangular. Al pis inferior, cobert amb volta rebaixada, s'hi accedia per mitjà d'una obertura, també rectangular, situada al sòl del primer pis. Del pis superior no en resta cap element del terra ni del possible coronament dels murs. La porta original, a 6 metres d'alçada del mur de migjorn, està formada per un arc adovellat de mig punt. Són visibles els forats oberts per recolzar les bigues de construccions adossades a la torre en època tardana. La torre està realitzada amb carreus rectangulars i ben escairats, força grossos, que es van estretint a mesura que guanya alçada.


Al terraplè situat davant la torre, algú ( ens agradarà saber el seu nom i cognoms ) situava quatre barres de pedra, amb una clara simbologia, Déu, aleshores i ara, està al costat de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario