martes, 5 de marzo de 2013

EL MERCAT MUNICIPAL DEL SEGLE XIX A SANT FELIU DE LLOBREGAT. CATALUNYA

Retratava l’edifici del Mercat Municipal que s’aixecava l’any 1884 segons el projecte de Miquel Pascual i Tintorer - (Sant Feliu de Llobregat, 1849 - Barcelona, 1916), autor del Mercat de la Llibertat a la Vila de Gràcia - que s'integrarà a Barcelona l'any 1897- .Quan es feia l’ara mal dit ‘Mercat Vell’, Sant Feliu de Llobregat era un lloc d’estiueig, i tenia una població de dret un xic inferior a les 3.000 ànimes.

A la fitxa tècnica s’esmenta al constructor Josep Molins i Cañameras, i no per exemple a l’enginyer industrial, que va desenvolupar l’aspecte sanitari d’aquest equipament.

La descripció tècnica ens diu : Edifici de mitjanes dimensions, de planta quadrada coronat per un cimbori amb lluernes que permeten la ventilació i il•luminació zenitals. Es resol amb una estructura bàsicament metàl•lica que s'adapta perfectament a la seva funció. L'ús, en aquest cas, del ferro colat, va suposar en el moment de la seva construcció, una renovació conceptual dels espais interiors pel que fa als suports, les cobertes, la il•luminació i la ventilació.

L'estil constructiu del mercat de Sant Feliu s'escapa de la tendència estètica historicista comuna a finals del segle XIX , i s'acosta a la nova tipologia constructiva que trobem, per exemple, als mercats de la Llibertat, el Born, i Sant Antoni de Barcelona.

Datat l’any 1884 continua donant servei als santfeliuencs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario