martes, 26 de marzo de 2013

RESIDÈNCIA L'ÀNGELUS, FIGARÓ-MONTMANY

És un dels edificis més visibles del Figaró, si creiem però el que ens diu la fitxa tècnica, es va aixecar – per part de persones desconegudes – de forma sobtada, quan les ombres s’apoderaven del Congost, en aquell terreny només hi havia herbes, quan es va fer de dia, s’alçava majestuós l’edifici que avui coneixem com Residència l’ Àngelus. Lògicament no hi ha promotor, ni mestre d’obres i/o arquitecte responsable.

La fitxa tècnica ens diu : Edifici exempt que conformen un gran espai urbanitzat a l'extrem de tramuntana del municipi del Figaró, una mica elevat respecte l'eix de sortida de la Carretera de Ribes. Aquest cos es troba organitzat al voltant de dos grans espais oberts que conformen les Escales de l'Àngelus. El cos principal el forma un edifici aïllat de planta quadrangular i que aprofita el desnivell del terreny per instal•lar-se dalt d'una petita elevació o turó on al cos esquerra es situen dues terrasses o jardins. La coberta es realitza mitjançant una teulada a doble vessant dissimulada, amb nombrosos terrats i, on a cada pis es documenta una gran galeria a la façana oest. Les diverses façanes presenten una continuïtat estilística ja que cada nivell és corregut i els angles són ovalats. A la façana principal hi ha una portalada i un conjunt d'obertures de factura rectangular que es disposen de forma simètrica al llarg de la façana. Cada nivell està format per una estructura de planta i pis, dedicades a usos comunitaris (habitacions, serveis, etc), mentre que el menjador i la resta d'espais es trobaran a la planta baixa del mateix edifici. La casa va tenir algunes reformes, les més destacades al llarg del segle XX, que la van dotar de l'estructura actual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario