jueves, 21 de marzo de 2013

LA CASA ALFONSO GALÍ COLL D’AIGUAFREDA. CATALUNYA

Que no s’ha fet – encara – el Catàleg de Patrimoni en aquest Ajuntament és un lloc comú; això fa molt difícil trobar dades als que contra tota lògica, volem recuperar i reivindicar la memòria històrica de Catalunya.

És la seu del Casal d’Avis Sant Jordi, i curiosament llegíem que a l'ajuntament es conserva el plànol i la demanda de la construcció de la torre de l'any 1927.Ens agradarà rebre a l’email coneixercataunya@gamil.com les dades del mestre d’obres i/o arquitecte que aixecava l’edifici.

El 25.01.2011 s’aprovava des del Consistori ‘UN REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL DEL CASAL DE LA GENT GRAN’ que es dura a efecte en aquesta casa, que va ser restaurada - no es fa esment de l’arquitecte i/o dels tècnics - per l'ajuntament.

La descripció tècnica ens explica que és un edifici aïllat, de tipologia ciutat-jardí, que consta de planta baixa i un pis cobert amb teulada a dues vessants.En un dels cantons sobresurt una torre mirador coberta amb teulada a quatre vessants i un pis més d'alçada que la resta de la casa, on s'obren diverses finestres.

De planta rectangular, sols sobresurt la torre, de planta quadrada de construcció posterior a la resta de la casa, malgrat això la torre queda inserida dins la construcció.

Enviarem aquesta breu crònica a casalsantjordi@hotmail.com amb l’esperança de trobar la seva col•laboració per recuperar la ‘petita història’ d’aquesta casa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario