miércoles, 6 de marzo de 2013

PUNT ÒMNIA DEL CENTRE CÍVIC L’ESCORXADOR DE LA SEU D’URGELL.


Gràcies a la voluntat del Govern, l’any 1999 va néixer el projecte Òmnia per una iniciativa conjunta dels departaments d’aquell moment:  Benestar Social i Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.


El terme llatí omnia significa ‘tothom’, perquè tothom ha de tenir garantit el dret a l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, en especial, les persones i els col·lectius que es troben en situació de risc social. Tot i així, s’ha de tenir molt present que aquest nou factor d’exclusió provocat per l’analfabetisme tecnològic pot arribar a altres persones i grups. Aquesta realitat fa que entre els usuaris d’Òmnia hi hagi una àmplia diversitat de persones, grups i col·lectius. Aquesta mateixa diversitat, la barreja de situacions personals i les diferents procedències de les persones que es produeixen en l’espai Òmnia, provoca un apropament a les diferències amb els altres i afavoreix la normalització de les relacions i de les pròpies situacions.

L’escorxador de la Seu d’Urgell va ser transformat l’any 1994 per acollir un espai d’accés a les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació per fer possible la participació de tothom.

L’encarregat de dur a terme aquesta transformació va ser un jove arquitecte de la Seu, Juan Antonio Manciñeiras, que va guanyar el concurs per dur a terme aquesta obra.


L’espai compte amb més de 372 m2 útils amb quatre sales polivalents i diversos espais comuns més reduïts, així com un pati a l’aire lliure.

L’arquitecte va saber conjuminar l’edifici existent amb les necessitats del seu nou ús. Consta de dos espais: PUNT ÒMNIA I ESPAI JOVE.

DESCRIPCIÓ DE PUNT ÒMNIA
Punt Òmnia és un programa social que ofereix espais i equipaments dotats de maquinària i programari informàtic d’utilització pública i comunitària, i compta amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i assessora a les persones usuàries del Punt.

El paper de dinamitzador o dinamitzadora és fonamental per desenvolupar el programa a cada territori i perquè els punts Òmnia siguin uns espais d’acollida, formació, informació i participació en la comunitat. En aquest espai es detecten les necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i es promou l’adquisició de coneixement compartit, utilitzant un model educatiu d’intervenció que fonamenta la socialització i la integració social.

Cal fer esment que l’Ester Collado, dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell va ser premiada entre “les 100 millors dinamitzadores de telecentres”.

L’any 2012 amb la voluntat de potenciar i enfortir aquest programa i d’apropar-lo a territoris més desfavorits, es va ampliar a 124 el nombre de punts Òmnia, tot afegint-ne un a les comarques de Lleida.
Cal recordar que el Punt Òmnia de la Seu fou un dels dos punts Òmnia de tot Catalunya premiats amb una dotació de material destinat a facilitar l’accessibilitat de persones amb discapacitat a l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

Els teclats adaptats, la pantalla tàctil, etc. han facilitat que persones amb dificultats motrius i de visió poguessin ser usuàries de les noves tecnologies, comptant, a més, amb la dinamització de la persona que encapçala el punt Òmnia,

Val a dir que des de l’any 2004 el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ja hi treballa amb col·lectius i persones amb capacitats diferents.

Aquest espai aporta el valor afegit que significa arribar a tota la ciutadania davant les necessitats emergents actuals.

L’ACCESIBILITAT  ES CONVERTEIX EN UN DRET DE LA CIUTADANIA DISCAPACITADA I, D’ALTRA BANDA, DESPERTA LA SENSIBILITAT D’UNA XARXA, ÒMNIA, SEMPRE ATENTA A CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES I MILLORAR-LA.

LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA POSA EN RELLEU EL CARÀCTER UNIVERSAL QUE TÉ L’ACCÉS ALS PUNTS ÒMNIA I, PER TANT, A LES TIC.  

PUNT ÒMNIA OFEREIX:

Formació:    Garantir que les persones en pocs coneixements digitals puguin tenir una informació bàsica.

Inserció Social :
                        Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. Ofereix eines formatives perquè aquestes persones es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció i a les persones en atur les posa en contacte amb els serveis d’orientació professional del territori per tal que arribin als agents  d’inserció social amb la màxima preparació per poder incorporar-se al món del treball.

Treball comunitari:
                        Facilita el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius. Genera dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dels territoris. Es potència el treball en la xarxa virtual entre tots els agents del territori i dels propis usuaris.

Accessibilitat:
                        Ofereix espais i suport perquè les persones amb qualsevol tipologia de discapacitat o dificultat tinguin el mateix accés a la informació, als serveis i a les oportunitats que ofereix la societat. Disminueix les diferències i n’afavoreixen la normalització.

TALLERS A PUNT ÒMNIA

S’imparteixen tallers d’iniciació a la informàtica a les Tic; fulls de càlcul; Internet amb FireFox; àlbums digitals (Hofmann); correu electrònic; núvol-DropBox; i xarxes socials. Les dates i els horaris es poden consultar a través del web de l’Ajuntament, del de l’Òmnia o directament al Punt Òmnia.  

A més a més, es poden trobar tallers d’iniciació a la Informàtica, entorn Windows i Linux, Office i OpenOffice, Programari Lliure, Internet i Correu, monogràfics, Gent Gran, Tallers de Nadal, Recerca de Feina,
Accessibilitat per a persones amb discapacitat...etc.

El Punt-TIC Òmnia de la Seu d'Urgell ha posat en marxa tallers de reciclatge TIC adreçats a persones grans. En aquestes sessions s’ensenya a fer servir l'ordinador, però sobretot a recordar a la gent gran els continguts apresos durant mesos.

L'activitat parteix d'una demanda dels participants i, tot i que hi ha un itinerari preestablert, les sessions s'adapten a les necessitats i dubtes dels alumnes. Els tallers són una mostra del treball conjunt entre el Punt Òmnia de la Seu d'Urgell i l'Àrea de Gent Gran de la Seu d'Urgell.

El taller TIC-Memòria va adreçat a totes les persones grans que vulguin treballar i estimular les capacitats cognitives (atenció, memòria, concentració…), però tot d’una forma dinàmica i lúdica.

Per tal que els usuaris del taller Claror, estiguessin  informats es va impartir una xerrada  sobre com usar les xarxes socials (Facebook) o el correu electrònic -entre d'altres eines de les TIC- amb total seguretat, s'ha adequat a les necessitats de la vintena d'usuaris del Taller Claror que hi han pres part. Així, els participants han rebut informació de com protegir les seves contrasenyes; de com evitar l'entrada de virus; informació sobre les descàrregues de vídeos i música, i sobretot, de l'ús de la webcam,

El nombre de usuaris d’aquest any passat s’ha incrementat respecte als anteriors, fet que confirma la gran acceptació del recurs tecnològic i la seva consolidació entre la població.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives,  destaca “la important funció educativa, social y humana que desenvolupa el recurs Òmnia. És molt més que un recurs formatiu, és un espai cohesionador i integrador, com es demostra tant per les matèries que s’hi imparteixen com per la heterogeneïtat del públic que hi assisteix”, afegeix Vives.Ens falta parlar de L’ESPAI JOVE, un espai de trobada i dinamització per als joves de 12 a 18 anys, on poden fer ús de les seves instal·lacions, cal esmentar que totes les seves activitats són gratuïtes.

-          Futbolí, tenis taula, ordinadors, sales per a estudiar i fer treballs en grup, revistes juvenils, etc.

PER ACABAR, CAL SUBRATLLAR  LA TASCA TANT IMPORTANT I QUE JA N’HEM FET ESMENT EN EL DOCUMENT, I ALHORA DESTACAR ENCARA MÉS EL MAGNÍFIC TREBALL QUE PORTEN A TERME TOTS ELS PUNTS ÒMNIA.  

  Rosa Ventura Cutrina No hay comentarios:

Publicar un comentario