jueves, 14 de marzo de 2013

TORRE FRANCESC FOLCH I TORRAS. SANT FELIU DE LLOBREGAT.CATALUNYA

Gabriel Borrell i Cardona (Sabadell 1862 - Barcelona 1944 ), construïa l’any 1911 per encàrrec de Francesc Folch i Torras ( agrairem alguna dada biogràfica a l’email coneixercatalunya@gmail.com) una casa d’estiueig al carrer de Vidal i Ribas, 27 / Passeig de Nadal, 20 del que la fitxa tècnica ens diu :

Construcció de grans dimensions de planta rectangular formada per planta baixa i pis coberta amb terrat a la catalana. La torre, coneguda popularment com cal Berna, se situa emmig d'un terreny enjardinat que dóna al carrer Vidal i Ribas i al Passeig Nadal. El jardí queda reclòs per una paret d'obra culminada per una barana amb reixa de ferro forjat.

Tot plegat aïlla la propietat del carrer i permet una entrada principal que cedeix espai a l'entrada de cotxes.

Les façanes estan visualment dividides per petites cornises en tres cossos, corresponents a les dues plantes de l'edifici i al coronament final. La principal és la que dóna al passeig Nadal, on trobem petits balcons amb balustres. Les obertures responen totes al mateix esquema: són rectangulars amb els angles superiors arrodonits i decorades amb una imposta perimetral que, a la part superior, es remata amb esgrafiats de motius naturalistes. La part superior de l'edifici presenta una combinació de llenç d'obra de formes sinuoses amb barana de ferro forjat que contribueix a alleugerir visualment el conjunt.Actualment presenta un aspecte molt descurat, com la major part d’aquell sector, que havia estat durant les primeres dècades del segle XX,el principal aparador de Sant Feliu de Llobregat

No hay comentarios:

Publicar un comentario