domingo, 24 de marzo de 2013

SANTA EUGÈNIA DE SANT JOAN DE PALAMÓS. L’EMPORDÀ JUSSÀ.

M’explicava la Maria les dificultats de caire tècnic per retratar l`església de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós, dita també ; Església de Santa Eugènia de Vila-romà, o Església de Sant Joan.

Apareix documentada l'any 1314 com a capella de Sant Joan; quan s'hi trasllada la parròquia de Santa Eugenia de Vilarromà (que ho era des de 1319) , es converteix en capella de La Pietat.

L'edifici actual es basteix el 1765, segons resa una inscripció, el període però va ser des de 1765 a 1810, i l’autor dels plànols fou el caputxí Joan Ranter. En aquella època Catalunya ja pot comerciar lliurement amb les colònies americanes, i això genera un flux econòmic, que es traduirà - entre moltes més manifestacions -, en la reconstrucció, restauració i/o aixecament d’esglésies, capelles, ermites i oratoris.

Sembla que en el darrer genocidi contra Catalunya, no va patir cap dany ressenyable.

L’any 1968, es fon obres de reforma, desapareix el púlpit, i es trasllada la base a una capella lateral amb funció de petit altar.

Un any més tard es fan les construccions adossades a l'absis que desfiguren el conjunt.

La descripció tècnica ens explica : Construcció d'una sola nau de 4 trams amb 3 capelles a cada costat i capçalera poligonal. La coberta de la nau i l'absis és de volta de canó amb llunetes apuntades. Una grossa motllura ressegueix el perímetre interromput per unes mènsules decorades (àngels i motius ornamentals). Als peus hi ha el cor que ha estat convertit en biblioteca. Els murs estan emblanquinats però els angles mostren els carreus ben escairats. La façana s'orienta a ponent i té una portalada decorada amb relleus escultòrics diversos: capitells pseudocorintis, una fornícula central amb la imatge de Santa Eugènia i, a banda i banda, unes grans gerres. A la llinda un escut amb l'emblema d'una torre. Al capdamunt un rosetó. Sobre la fornícula la data 1778. El campanar, a l'esquerra, és de planta quadrangular amb un pis d'esveltes arcades i de mig punt. El parament exterior és de carreuons i els murs estan consolidats per 8 contraforts.

Sou pregats d’ampliar, esmenar i/o corregit aquestes dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario