jueves, 27 de junio de 2013

CAL MIRALLES DE RAJADELL. BAGES.

Ens aturàvem el Josep Olivé Escarré, i l’Antonio Mora Vergés. per retratar des del camí que mena des de Rajadell fins a Fals, aquest magnífic edifici refet i reformat durant els segles XVII, XVIII i XX, però d’origen medieval.

El conjunt està format per la casa, les tines (adossades a la casa), els actuals garatges (que abans havien estat la pallissa) i altres dependències de treball modernes.


Antigament també hi havia hagut la casa del masover, on ara hi ha l'estable. Tota la casa està assentada sobre la roca, que fa una mica de balma a la planta baixa.

La casa primitiva tenia el celler més una planta i golfes, amb una estructura de masia basilical. Aquesta fase de la construcció es pot datar, per diverses llindes amb dates esculpides, al 1682, tot i que possiblement algunes parts del mas, com ara el celler, siguin anteriors. Posteriorment s'hi va afegir una altra planta i es va allargar l'ala de llevant. Més recentment (a finals del segle XIX i a la dècada de 1930) la masia ha sofert reformes importants, que n'han modificat la fesomia.Ens agradarà saber qui va ser el mestre d’obres i/o arquitecte autor de les reformes a l’email coneixercatalunya@gmail.com .A conseqüència d'aquestes reformes mig cos (just des del punt on parteix el carener de la teulada) ha esta transformat en un edifici modern, amb una galeria, una terrassa com a coberta i una torre de planta quadrada al centre. Només la meitat de llevant, doncs, conserva la tipologia d'una masia tradicional (planta rectangular i coberta de doble vessant), amb alguns elements constructius destacats:

Diverses finestres i portes emmarcades amb carreus molt ben escairats i una amb arcada a plec de llibre.

El celler és una de les parts més interessants de la casa. Situat a la planta baixa, consta de dues cambres (l'una amb el sostre de la roca de la balma i l'altra amb sostre de llates).

Les tines també constitueixen un element força espectacular i de grans dimensions. Es tracta d'una construcció de planta rectangular adossada a la casa, amb coberta de doble vessant. Les tines estaven en cambres separades i comunicades per una porta mitgera. De les aproximadament dotze tines que hi havia només en queden quatre, totes cilíndriques, i dues són de grans dimensions. A la part posterior de les tines, adossades a una paret molt alta, es conserven una sèrie de barracons de treball on hi ha les boixes de les tines.

L'entorn immediat de la casa es troba enjardinat. Hi ha diverses zones i dependències de treball (pallisses, garatges, ...)

Al costat de l'antiga pallissa hi havia una barraca on es donava acollida als pobres, que avui ja no es conserva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario