domingo, 16 de junio de 2013

LA CASA JOSEP GUASCH I ESTALELLA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Rebia unes bellíssimes imatge del Marcel Morató Tort, en questa ocasió de la casa que l’any 1905 a sol•licitud de Josep Guasch i Estalella, s’aixecava Carrer de la Parellada, 39 segons projecte de ‘l’arquitecte de Vilafranca de Penedès’, Santiago Güell i Grau , 1865-1955.

La descripció tècnica ens explica : Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de terrat del que sobresurt una caixa d'escala adossada a la mitgera.


La façana principal és de composició simètrica composada sobre dos eixos verticals. A la planta baixa, els dos portals són d'arc carpanell. Pel seu damunt, a la planta pis, sobresurt una balconada de dues obertures d'arc de mig punt amb planta i barana bombades. Les obertures de les golfes són tres ulls de bou el•líptics. El coronament es fa amb una cornisa ondulada acabada amb volutes i barana bombada. Profusió de la decoració floral: sobre el punt de clau dels arcs i culs de llàntia, baranes i als extrems de les volutes.


Malgrat son molt perceptibles les ‘bones vibracions’ d’aquest edifici fet amb, i per les persones, la farmàcia Guasch pateix com tots els establiments del ram, les conseqüències del setge dramàtic a que el REINO DE ESPAÑA esta sotmetent als ciutadans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario