lunes, 24 de junio de 2013

LA TORRE MASSANA DE FALS. FONOLLOSA. BAGES.CATALUNYA

Tornàvem de Fals el Josep Olivé Escarré, i l’Antonio Mora Vergés, m’aturaria per retratar la casa que Salvador Massana com a promotor, feia aixecar com una ampliació del mas – conegut abans com la Sala- amb unes característiques arquitectòniques radicalment diferents però , al mas originari de pedra. Enlloc trobava cap referència al mestre d’obres, arquitecte i/o enginyer autor del projecte. Sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Aquesta nova casa, que adossaven a la façana de migdia, es també una construcció de planta quadrangular coberta a dues aigües de planta baixa, primer pis, segon pis i golfes.


La façana principal d'aquesta casa s'orienta a migdia. Es tracta d'una façana dividida en tres crugies, de les qual la central sobresurt arquitectònicament per adoptar una curvatura convexa en forma pentagonal. La porta d'accés a l'edifici, és la d'accés a tot el conjunt arquitectònic, s'ubica a la planta baixa, i és formada per una porta degradada en el mur, que adopta a la part superior una forma de semiromb. Al primer i segon pis, els cinc cantons de la curvatura convexa, s'obren amb grans finestrals tancats amb persianes de fusta, i protegits per baranes de ciment, que deuen conformar a nivell intern un espai dominat per una gran tribuna. El pis de les golfes, s'obre sobre aquest espai pentagonal amb un terrat protegit també per una balustrada que es corona a les cinc cantonades amb una magolla sobre la que recau una esfera de pedra. La teulada finalitza darrera del terrat de les golfes amb un frontó rematat a la zona del carener en forma de semicercle. Les façanes de llevant i ponent s'obren amb sengles sèries de finestres balconeres al primer i segon pis.

Tot el conjunt es tanca amb un mur perimetral que deixa al descobert només la façana nord. Aquest mur s’hauria aixecat juntament amb la última etapa constructiva del 1870. La seva existència permet la creació d'un pati intern, que es reomple al cantó de llevant amb un seguit de coberts que pràcticament s'adossen a la façana de llevant del mas original.


En aquet mur, a la zona de migdia, s'obre una portalada d'accés al conjunt. Es tracta d'un portal realitzat amb un arc molt rebaixat, rematat per un coronament ondulat amb remats laterals i superiors en forma d'esfera. Una llegenda al mig recorda el nom del personatge que va fer la casa: Salvador Massana amb la data de 1870.

No hay comentarios:

Publicar un comentario