lunes, 24 de junio de 2013

LA TORRE DE BENVIURE AL TERME DE SANT BOI A LA COMARCA DEL LLOBREGAT JUSSÀ

Retratàvem el Tomàs Irigaray Lopez i l’Antonio Mora Vergés – des del carrer – la dita Torre de Benviure al terme de Sant Boi, al Llobregat jussà. El recinte estava tancat, això en aquella comarca, i en un dissabte d’estiu, no ens estranyava.

Llegia – com hipòtesis – que la construcció podria ser del segle IX, quan la zona era encara frontera amb els sarraïns.


Situada en una cota molt baixa la seva utilitat i eficàcia devia ser de caire defensiu.

El terme de Benviure és documentat el 1023.

La torre de Benviure és mencionada el 1048 per primer cop, després hi ha d'altres esments durant tot el segle XI, en els quals se cita, també, una Villa Nova dins el terme, i l'església de Sant Miquel de Benviure, de la que es localitzaven restes de construccions al límit oriental de la plataforma sobre la qual s’assenta la torre.


La descripció tècnica ens diu : Torre de planta circular, els murs baixos de la qual són més gruixuts que els superiors. Es conserva una alçada d'uns 10-12 m. La porta és elevada, de mig punt. No hi ha senyals de cap volta. L'aparell és de lloses primes i llargues de llicorella, travat amb morter. A la part superior, al sector Nord, hi ha una filada de lloses inclinades, utilitzades com a motiu decoratiu. S'obren dues portes i dues finestres rectangulars, posteriors a la construcció primitiva.

Aixecava la meva pregaria per intermediació del Princep de les Milícies Celestials a l’Altíssim; Senyor, allibera el teu poble !

No hay comentarios:

Publicar un comentario