miércoles, 1 de febrero de 2017

CASA ESTEVE CASADEVALL LLAC. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

Seguíem en la tasca infinita, i potser inassolible, de ‘posar llum’ sobre el patrimoni històric i/o artístic el Joan Dalmau Juscafresa i l’Antonio Mora Vergés, el edifici en aquesta ocasió és la casa Casadevall, al carrer de la Font, 31 de Palafrugell.

Trobava a la pàgina 92 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Josep Pla Casadevall (Palafrugell, 8 de març de 1897 - Llofríu, 23 de abril de 1981) anomena aquest edifici entre les cases burgeses més notables de Palafrugell de l’època a l’obra “Palafrugell, Peix Fregit”.

Per Pla les principals “cases bones” eren: Can Riera, Can Barris i Can Puig, i en segon terme les cases Plaja, del Clos, Jubert de plaça Nova; L’escolàstica de la Caritat; casa Casadevall, al Vilar; Barris de la Font...

Les cases esmentades que no tenen fitxa han desaparegut .

El Sr. Esteve Casadevall Llac era oncle de Josep Pla.


Casa unifamiliar entre mitgeres. Tres plantes i tres crugies. Façana amb predomini dels buits sobre el ple. Porta entre dos finestrals i tres grans balconades d’idèntiques dimensions (amb llosanes sobre mènsules decorades i baranes de forja) a cada pis. Totes les obertures són d’arc i recerclades per ressalt de pedra que és llis excepte a la porta on té motlluratge i una falsa dovella clau en relleu on hi figura: E.C. 1868.


La façana és rematada per cornisament motllurat i per un balustre [Columneta tornejada adornada amb motllures, de terrissa, de pedra, etc., que serveix per a formar baranes de balcó, de terrat, d'escala, etc.] de terracuita entre pilars situats sobre els plens del mur. L’acabat és d’arrebossat i encalcinat, sense rastres visibles de l’acoloriment original.


Una alteració detestable és el canvi de situació de l’entrada, convertint en porta un dels finestrals i en finestra la portada original.

L’interior resta força modificat, sobretot els baixos, en transformar-los en vivenda plurifamiliar.

Torricó llop de sortida d’escala damunt la teulada.

Hom pensa que va ser obra de J. Ferrer i Bataller, mestre d’obres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario