miércoles, 22 de febrero de 2017

CAN FELIU. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET.

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar imatges de Can Feliu al carrer Ample 11-13 de Palafrugell de la que trobava a la pàgina 84 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Casa de dues plantes entre mitgeres i tres crugies. Els buits de la façana es disposen simètricament. L’eix central l’ocupa un gran portal emmarcat amb grans carreus i amb llinda monolítica, damunt la qual, en el pis s’hi obre una finestra gran, també rectangular, amb llinda i l’ampit motllurat. Altres dues finestres de la mateixa tipologia, però de dimensions més reduïdes que la central, perforen el mur a cada costat d’aquesta. El ràfec de la teulada és de filades alternes de rajola i teula. A la llinda de la porta hi figura gravat l’any 1729. La composició, molt simple però de gran claredat, d’aquesta façana s’ha vist alterada per l’obertura en època recent d’un finestral i una porta a les crugies laterals, a la planta baixa i també per l’ocupació d’un sector de la dita planta per un establiment comercial. La construcció és de pedra amorterada, la façana remolinada. L’interior roman força abandonat i presenta modificacions diverses, però no pas excessives.


Aquest edifici de la primera meitat del segle XVIII vora la cruïlla del carrer Ample amb el carrer de la Font, il•lustra sobre la primera estructuració del primer d’aquests vials, i l’inici de l’ urbanització d’un camí que portava a la zona de les hortes situada a migdia dels eixamples de la població (actual carrer Ample) el qual sortia de l’antic camí a Palamós en el seu tram inicial (actual carrer de la Font).

Cap dada deu seu promotor.

Cada dada del seu autor.

Li feia avinent al Joan Dalmau Juscafresa que estàvem a ‘la zona fosca’

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario