viernes, 10 de febrero de 2017

LA CASA BOFILL DE PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar fotografies d’aquesta casa del carrer Nou, 9.


Trobava a la pàgina 148 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Casa de planta baixa i dues plantes pis, de dues crugies, amb obertures d’arc emmarcades amb ressalts. A la clau de la porta hi figura la inscripció JB / 1894.


Als pisos hi ha dobles balconades. En un costat hi ha un cos d’edificació més baixa, de planta i pis, sobre el qual hi ha una terrassa amb sortida des del segon pis. La casa és envoltada per pati i jardí per dos costat.

Cap dada del promotor, ni del seu autor, d’ambdós ens agradarà tenir-ne noticies a l’email coneixercatalunya@gmail.com

En aquesta casa hi va néixer el metge Josep Alsina i Bofill (1904-1993), quina família estava molt relacionada amb la indústria surera palafrugellenca. L’any 1982, el Dr. Josep Alsina Bofill va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Els Bofills de Palafrugell, no eren uns parvenu’ . Em sembla MOLT GREU la descurança vers aquesta nissaga i les seves propietats.


L'any 2004 s'hi va col•locar una placa que en deixa constància.

http://www.revistadegirona.cat/recursos/2007/0245_074.pdf

Al carrer de Sant Sebastià, núm. 15, hi ha una CASA BOFILL, del mestre d’obres Miquel Mundet . Segle, XX (1911-1912) :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Palafrugell&page=3&pos=23

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. A la planta baica hi ha dues obertures d'arc conopial als extrems (la de la dreta, és la porta d'accés). Al primer pis, hi ha una gran tribuna central sostinguda per mènsules amb decoració vegetal; hi són remarcables les gàrgoles amb caps d'animals als extrems de la part superior. A banda i banda hi una finestra decorada amb motius vegetals. Al segon pis, hi ha cinc obertures d'arc mixtilini, tres de les quals ocupen l'espai superior de la tribuna, que fan de balcó, El coronament és amb cornisa de maó i teula. La coberta és de teula a dues vessants.

Segons consta en la documentació consultada a l'Arxiu Històric Municipal de Palafrugell, el propietari de la finca, Sr. Joan Bofill i Giralt, fou autoritzat el 14.4.1911 a construir una casa d'acord amb el plànol presentat a l'ajuntament. Segons sembla, no va poder acabar l'obra en el termini concedit de quatre mesos i el 27.12.1912 va demanar permís per concloure-la definitivament i construir un mirador- façana segons plànol adjunt. El director de l'obra va ser Miquel Mundet.

Insistim en la crida als palafrugellencs , ens cal la vostra ajuda en aquesta recerca de la ‘petita història’ del patrimoni històric i/o artístic de la vostra població.

No hay comentarios:

Publicar un comentario