lunes, 13 de febrero de 2017

ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ DE LA FOSCA. PALAMÓS. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

Reprodueixo de :
http://www.joaquimnadal.cat/catolicisme-i-estiueig-la-construccio-de-la-capella-de-lassumpcio-de-la-fosca-1945-1950/
, l’any 1945, en una reunió a la casa dels senyors Solà-Albeverio, la senyora Angèle Oller Viader va proposar la construcció d’una capella. La idea va ser rebuda amb un punt d’escepticisme i l’entusiasme moderat d’algunes senyores més de missa. Malgrat tot, la idea va continuar endavant. La senyora Maria Torras de Tarrés va oferir la cessió dels terrenys necessaris, en nom d’ella i del seu marit.

Antoni Badrinas Escudé (Terrassa, 1882 - Barcelona, 1969) va redactar un avantprojecte que va servir perquè el bisbe, Josep Cartanyà Inglés (Vilaverd (Conca de Barberà), 13 de setembre de 1875 - Girona, 1 d'agost de 1963) , donés el seu vistiplau a la iniciativa i, així, ja amb un projecte de l’arquitecte Damià Ribas, es va donar l’impuls definitiu a la construcció, després d’una reunió entre els senyors Rafel Solà Cordomí, Joaquim Nadal Vilallonga i Josep Farreras Ventura. El senyor Solà es va oferir per avançar els diners, fer-se càrrec del cost de les obres i rescabalar-se’n, successivament.

Les obres van començar el 2 de juny de 1946 i a finals de setembre del mateix any ja es podien donar per acabades. Havien costat 84.794 pessetes amb 40 cèntims, segons detall que expliquem a l’annex I. El cost de les obres es va cobrir entre 1946 i 1950 amb donatius, col•lectes, tómboles i participacions de la rifa de Nadal. Per tal de liquidar definitivament el cost de les obres i saldar el deute amb el senyor Solà, l’any 1950 es va fer una derrama entre els propietaris de les cases, a raó de 375 pessetes per casa amb un sobrant de 579,60 pessetes.

Els contribuents més destacats foren el senyor Joaquim Nadal Vilallonga, amb 5.875 pessetes, derrama inclosa; el senyor Rafel Solà 5.875 pessetes, a més d’haver avançat tots els diners; el senyor Josep M. Tarrés 5.375, que incloïen el cost dels terrenys, i el senyor Josep Farreras, també amb 5.375 que incloïen l’aportació de la fusta.


El dia 7 d’abril de 1947, el rector de Sant Joan de Palamós, mossèn Gaspar Coll, va beneir la capella; el dia 10 d’abril de 1947 s’hi va celebrar el primer matrimoni

i el 27 de juliol de 1947 , el bisbe de Girona Josep Cartanyà va beneir la campana que havia estat donada pel senyor Josep M. Piera i Caparà.

Pocs anys més tard, el 14 d’agost de 1952, es va beneir la imatge de la verge de l’Assumpció que, mostrada en una tarima decorada amb flors davant de can Foret, fou traslladada en processó des del passeig fins a la capella. El cost de la imatge va ser de 12.125 pessetes i hi van contribuir les famílies Tarrés, Farreras, Nadal-Abella, Tolosa, Casanovas, Matamala, Nadal-Oller, Sánchez, Solà- Albeverio, Vila, Mateu, Foret, Casals, Dalmau, Vilahur, Segú, Hotel Rocafosca, Oliver, Cabanyes i vídua Bech.

Mentre, des de la mateixa inauguració, els estiuejants van anar fent aportacions singulars per completar l’embelliment, el mobiliari i els ornaments de la capella: l’any 1947 les famílies Nadal-Oller i Tarrés es van fer càrrec del cost del Sagrari; la senyora vídua la Rosa d’un finestral amb la imatge de Sant Antoni; l’any 1949, la família Cabanyes es féu càrrec del finestral de Sant Jaume i de la columna que havia d’aguantar la pica d’aigua (donació de la família Nadal-Oller); la senyora vídua La Rosa es feia càrrec del finestral de Sant Tristany. L’any 1950, la família Solà-Albeverio es va fer càrrec del finestral de Santa Rosa, la família Farreras-Forns del finestral de Santa Teresa i la senyora vídua La Rosa de la petita finestra del costat de la porta.

L’any 1955, la família Cabanyes va regalar una creu de ferro forjat i esmalts.

Finalment, l’any 1957, es va adquirir un calze, obra de l’orfebre barceloní M. Morató, amb un cost de 6.460 pessetes, que van ser assumides per estiuejants i propietaris retornats i noves famílies propietàries: Arau-Comabella, Wallin, Balcázar, Arañó, Foret, Martino, Massa, Nadal-Vidal, Besga, Rocamora, Llonch, Corominas, Sànchez i Prats.

Es pot dir que es va trigar una dècada a concloure el procés de materialització i ple equipament de la capella de Santa Maria que, encara avui, mostra la seva silueta blanca emergint amb prou feines entre edificacions veïnes, que l’han anat voltant i encotillant. Podem trobar una bona colla d’altres capelles al llarg de la costa, amb orígens diversos, sovint similars, totes promogudes i impulsades majoritàriament per les colònies d’estiuejants.

Tota aquesta informació prové de les notes “Historial de la Fundación de la capilla de ‘la Asunción’ de la Fosca”, que va deixar escrites la senyora Maria Teresa Forns Navarro de Farreras, amb un encapçalament que és l’acta de la benedicció de la campana el dia 27 de juliol de 1947, sota el padrinatge del senyor Josep M. Piera i Caparà i la senyora Rosa Albeverio de Solà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario