jueves, 16 de febrero de 2017

MAS ESPANYOL. SANTA MARGARIDA. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar fotografies de Mas ESPANYOL o TORRE DE SANTA MARGARIDA situat al sector de migdia del pujol on s’agrupa el petit veïnat.

A la pàgina 210 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf
Llegia que la torre de defensa és exempta, molt apropada però , a l’angle sud-oest de la casa. És una torre cilíndrica amb espitlleres quadrangulars i coronament de merlets de perfil escalonat i un matacà en la verticalitat de l’entrada.


Aquest porta, enlairada, comunica amb el pis de la masia pler mitjà d’un pont. A l’interior hi ha tres voltes semiesfèriques. La torre ha estat construïda amb pedres escantonades i morter que formen un aparell irregular.

La casa és de dues plantes i tres crugies amb teulats de pendents sobre els murs més llargs. Posseeix obertures rectangulars amb llinda i alguna finestra de llinda sobre mènsula. La grossa llinda de la finestra situada sobre la porta sobresurt per sobre del nivell del ràfec, detall que semblaria indicar que aquesta part de l’edifici ha tingut alguna reforma.

L’espai de l’antiga era, davant el mas, ha esta enjardinat.

L’antic camí que travessava el veïnat, en el tram proper a aquest mas, entre les seus murs i els de Can Codina i l’antic clos del cementiri, ha esta privatitzat. L'edifici és ara una segona residència.

Actualment el Mas Espanyol forma part de la propietat de la veïna casa pairal de Can Borrull.


Ha estat restaurat, adequant i reformant especialment l'interior.


Hom enderrocà un cobert que hi havia vora la torre.

Les torres de guaita i bada, les fortificacions i tots els sistemes de protecció i defensa que s’aixecaven per combatre l’amenaça dels pirates han esdevinguts inútils , fa molts anys que el perill ve del centre, del nord i fins del sud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario