martes, 7 de febrero de 2017

MERCAT MUNICIPAL DE PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa, em feia arribar fotografies del Mercat de Palafrugell als carrers de Pi i Margall, 17-19; de l'Allada, 2; . del Mercat.

Trobava a la pàgina 18 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Plaça de mercat coberta, amb planta rectangular de 476 m² i teulat de tipus basilical sobre grans pilars d’obra, que són els únics elements divisoris a l’interior. A la façana principal s'hi troba una gran entrada amb una reixa de forja, precedida d'una escala de pedra. Al damunt hi ha un frontispici coronat amb frontó en el qual, en relleus de pedra, hi ha un gran escut de la vila entre corns d’abundor. A les façanes laterals i a la part frontal, projectats com espais oberts, hi ha uns panys entre pilastres, ja inicialment closos meitat amb obra i meitat fusteria; tenen mènsules decoratives de ferro forjat. La restant ornamentació és a base de simples ressalts, motlluratges i mènsules d’obra. Els murs són remolinats amb imitació de carreus o rajols segons els sectors i diferents acoloriments. La construcció és de pedres i morter; socolada de pedra a la façana principal; el paviment és de rajola quadrada.


El mercat es construí al solar del primitiu cementiri parroquial (desafectat l’any 1842).

El projecte el va fer l’arquitecte Martí Sureda i Vila (Girona, Gironès, 1866 — Girona, Gironès, 1947), fill del també arquitecte Martí Sureda i Deulovol (l'Escala, 1822 - Girona, 1890), l’any 1895, l'edifici però s’acabava al maig del 1901 quan hi passà visita d'inspecció l'arquitecte provincial Manuel Almeda i Esteva (Girona, 1848 – 1938)

El constructor fou Ceferí Carré, mestre d’obres de Figueres.

El cost total fou de 25.223,71 pessetes/ 151,60€.

L’edifici va ser restaurat l’any 1981 sota la direcció de l’arquitecte municipal J.M. Martínez i Tomàs, del que ens agradarà tenir noticia del nom propi i el lloc i data de naixement i traspàs – si s’escau – a l’email coneixercataunya@gmail.com .

Cal lamentar la desaparició de l’any “1901” que figurava esgrafiat sota l’escut que corona la façana.


Està clar que la no col•locació no obeïa a qüestions econòmiques, oi?.

Vegeu també :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=PALAFRUGELL&page=4&pos=31


Constatem dolorosament el que hi ha de cert en la dita antiga ‘ a cada mudada és perd un llençol’.

No hay comentarios:

Publicar un comentario