miércoles, 17 de abril de 2013

CAN LLEDÓ / MOLINS . LLIÇA D’AMUNT


No havia trobat cap indicació relativa a aquesta masia situada a la parròquia de Palaudàries,  en la meva visita a Sant Cristòfol/Menna de Lliça d’Avall, m’explicaven que els titulars actuals es deien Molins.

 És un edifici aïllat de planta rectangular, amb coberta a dues vessants i carener paral·lel a la façana. Té planta baixa, pis i golfes.La façana és simètrica, de paredat, arrebossada i acabada amb un incipient ràfec i una balustrada de pedra. La porta és de dovelles d’arc rebaixat. Damunt de l’eix central de la masia s’hi situa una espadanya.

A la planta pis hi ha un balcó format per una balustrada, també de pedra, i finestres de llibret de fusta a tots els seus forats.

Adossada al lateral esquerre de la masia, hi ha una torre de secció quadrada amb coberta plana, de paredat, amb totxo als cantells i en la formació dels forats d’arc apuntat, rematada amb un ràfec i una balustrada de pedra.

A la façana hi ha un mig relleu que representa una corona, signe definitiu del marquès de Montsolis (*). Antigament existia una capella a la casa, només es conserva el campanar.

La documentació més antiga de la casa es remunta a l’any 1296. Es distingeixen 3 etapes constructives:

La primera dataria del segle XVI, quan la casa ja pertanyia al marquesat,   que  no podia ser el  de Montsolis (*). Aquesta construcció abastaria la banda posterior de l’edifici.

 Una segona etapa del segle XVIII de la que possiblement sigui fruit la façana principal, on es troben balcons i balustrades.

La darrera etapa, la del segle XIX, englobaria la torre i el cos d’arcades laterals, on s’utilitza el maó vist i formes historicistes.

L’any 1910 el marquès  ( ens agradarà tenir noticies del titol,. I les dades personals ) va vendre la casa a la família Molins.


(*)Descartem, el Marquesat que la reina Isabel II va concedir,  el 28 de gener de 1853 a Francesca Xaviera de Saleta i Descatllar ;  marquesa de Mansolí ( Monsoní, Monsolís , Montsolís per influència del castellà), vídua de Pere Nolasc Bassa, originària de la parròquia de Santa Maria de Mansolí al municipi de Sant Hilari Sacalm.

Trobava  algunes de les dades a : 

Sou pregats de fer les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com , i també a l’Ajuntament de Lliça d’Amunt,  ajuntament@llicamunt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario