domingo, 7 de abril de 2013

LA CASA MIQUEL BLANCHER o J.BLANCHER DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Llegia en algun lloc, CASA J. BLANCHER, i en ambdós casos les mateixes dades ‘tècniques’:

CASA MIQUEL BLANCHER

Edifici entre parets mitgeres, de planta rectangular, que es composa de planta baixa i dos pisos. Forma part d'un grup de tres cases: a la banda nord comparteix paret mitgera amb la casa del Doctor Satorras i a la banda sud amb Ca'l Barber. La coberta és de teula àrab a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana.

Les façanes estan arrebossades i pintades. La central és simètrica, amb elements decoratius amb predomini de la línia corba. Al primer pis hi ha un balcó enllaçat amb un altre del segon pis per un arc conopial de gran profunditat. En destaca un petit capcer amb la data de 1906 i les inicials J.B.

CASA J. BLANCHER


Edifici entre parets mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. Té una sola façana al carrer Torregassa i una part més baixa al cantó dret que forma una composició asimètrica amb la resta de l'edifici. La façana central és simètrica quant els elements decoratius, amb predomini de la línia corba. Al primer pis hi ha un balcó enllaçat amb un altre del segon pis per un arc conopial de gran profunditat. Al petit capcer hi ha la data 1906 amb les inicials J.B. Aquesta casa està inclosa a l'inventari fet a l'Ajuntament de l'Ametlla dins el Pla General, encara en procés d’aprovació per part de la Generalitat de ‘Barcelona’.Ens agradarà tenir noticies a l’email coneixercatalunya@gmail.com del promotor ( nom i cognoms ), i del mestre d’obres i/o arquitecte. Per la data 1906 i la localització, clarament dins del ‘territori Raspall’, pensem que Manuel Joaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 24 de maig de 1877- la Garriga, 15 de setembre de 1937), té força ‘números’ de ser-ne l’autor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario