jueves, 11 de abril de 2013

MAS DE LA PIETAT. SANT JOAN DE PALAMÓS. L’EMPORDÀ JUSSÀ


Juntament amb les fotografies, venia en aquesta ocasió un comentari de la Maria de Sant Joan de Palamós, que reprodueixo integrament :  Qui el veu i qui la vist, era una gran masia, la part de dalt estava tota enrajolada amb aquells rajols que feien dibuixos,  era una passada,  i avui quan i he anat, esta tot a terra, enrunat, sense la porta d`entrada,  s`han emportat les pedres de la volta, uf!.  quina llàstima’.

De la descripció tècnica, força desfasada llegim :   el mas està situat a l’esquerra del camí que mena al castell de Vila-romà.

El conjunt de la masia estava molt edificat.  i s’hi veien afegits d’èpoques molt diverses.La torre – omnipresent , i aparentment menys malmesa que la casa -  en un principi deuria estar isolada ja que el matacà que protegia la porta d’entrada avui dona sobre la casa.Té forma cilíndrica i pren una alçada de 10 metres. Consta de 3 plantes i terrat. El coronament el formen set merlets esglaonats amb espitllera al mig i conserva, en perfectes condicions, el matacà de pedra de granit, sostingut per mènsules. Té dues finestres, una a la segona planta i l’altra a la tercera, aquesta última amb espitllera sota l´ ampit. Al costat O trobem dues entrades, al primer i al tercer pis, i al N-O l’entrada original sota el matacà, al segon pis. Els diferents nivells estan separats per voltes esfèriques rebaixades de còdols i argamassa i es comuniquen per trapes.

Hi ha constància d’activitat agrícola al mas, alemanys fins força avançada la meitat del segle XX.

Els números deixen clar que Palamós escollia créixer en quantitat.
1.960,00    7.639,00   
1.970,00    10.088,00 132,06%
1.990,00    13.296,00 174,05%
2.012,00    17.813,00 233,18%
I, dissortadament, aquesta és una de les conseqüències ‘negatives’ d’aquella opció.   

No hay comentarios:

Publicar un comentario