lunes, 1 de abril de 2013

PONT EIFFEL DE LA RIERA D'AUBÍ. PALAMÓS. EMPORDÀ JUSSÀ

La Maria – de Sant Joan de Palamós - em feia arribar unes imatges del Pont Eiffel que enllaça la carretera de Girona amb el nucli de Palamós en la zona del paratge Balitrà, per sobre la riera d'Aubí.

L'estructura principal està formada per un sol tram de biga, que amida 18,41 metres i barana, de tipus gelosia, fa una alçada de 1,80 metres.

L'amplada del pont és de 5,20 metres i està pavimentat amb aglomerat asfàltic. Els extrems es recolzen en blocs de formigó. La pintura, visiblement deteriorada, és de color gris.En un dels extrems trobem una placa amb la inscripció següent: "G. Eiffel & Cie. Constructeurs. À LEVALLOIS près PARIS".

Eiffel va treballar força a la provincià de Girona, ja que en ocasió de l’arribada del tren l’any 1876, se li van encarregar 8 dels seus ‘particulars ‘ ponts metàl•lics.

Cinc anaven destinats al ferrocarril.

N’hi havia un per superar el llit del riu Onyar.

Hi dos pel al riu Güell, un d’ells ‘el pont del Rellotge’ es col•locava l’any 1878, entre l'avinguda Ramon Folch i la Devesa, el creixement demogràfic jugfarà en contra d’aquestes estructurés, i així l'any 1954 es suprimeixen les voreres del pont per afavorir el trànsit rodat, i l’any 1961 es proposa l'ampliació del pas per la zona del pont i per aquest motiu es retirà definitivament poc després .

El Sr. Jose Mª de Toca comprà el pont per 25.000 pessetes. 150,25 €

L'any 1968 es trasllada a Palamós, sense desmuntar, i s'instal•la sobre la riera d'Aubí (emplaçament actual).

L'any següent, el dia de Sant Joan, s'inaugura amb la presencia del Presidente de la Diputación Provincial de Gerona, Pere Ordis i Llach (Crespià, 1913 - 2000).

Les ‘ciutats’ que tenen obres EIFFEL les consideren un valuós actiu turístic, Girona i Palamós, son la tristíssima excepció a aquesta regla, atès l’estat descurat del pont.Certament Espanya està en la més absoluta de les ruïnes com a conseqüència de l’estultícia i la corrupció de les seves elits politiques afegida a la complicitat passiva de la societat. En tot cas, les despeses – bàsicament – en pintura les podrà assolir la ciutadania de Palamós pensem que sense massa problemes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario