martes, 30 de abril de 2013

Des de ‘la terra de les fantasies’ ( heràldiques


No em sorprenia el blasó d’Esplugues – mal dites del ‘Llobregat’ -  “Escut caironat: d'atzur, una mà d'argent una mà destra palmellada d'argent; el peu d'or, quatre pals de gules. Per timbre una corona mural de poble “. Lògicament encara menys l’explicació ‘científica’ d’aquest senyal heràldic :  La mà és el senyal tradicional identificatiu de la població, que podria estar relacionat amb les armes parlants del Baró de Maldà i Maldanel, Rafael Amat i de Cortada (1746-1818), propietari de Can Cortada, la residència més important de la localitat. Esplugues es trobava situada al territori de Barcelona, i pertanyia a la Corona: és per això que l'escut ostenta els quatre pals reials de Catalunya.Maldà ja tenia com a distintiu la mà, molt abans que l’inefable Rafael Amat i de Cortada, n’adquirís el senyoriu.  Com Mataró, i totes les poblacions que comencen i/o acaben en MA, aquest part de l’anatomia humana forma part de les seves ‘armes parlants’  

El nom deriva etimològicament del llatí vulgar spelūca, variant de spelunca, ‘cova’ (Coromines, AIL Cuyo, ii, 133).

Esperava trobar una variació del clàssic l’escut d’armes dels Esplugas / Esplugues  :
El disseny,  és de la factoria de Walt Disney ?.  Pregunto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario