lunes, 8 de octubre de 2012

CASA JOSEP TARDÀ I MORA A GRANOLLERS

La retratava a la tornada de la IV Ballada Country a la Plaça de la Porxada.


Llegia que és obra l’arquitecte Adolf Rou - del que confesso no haver sentit res abans d’avui – que l’aixecava l’any 1903.

La descripció tècnica ens diu : Casa entre mitgeres dins el recinte medieval emmurallat, alineada al carrer que el travessava de llevant a ponent unint els portals de Sant Roc i Santa Anna. De planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula a dues vessants. Façana plana de paredat arrebossat i esgrafiat, de composició simètrica, acabada amb una arqueria i un potent ràfec. Les plantes estan tractades de manera independent i separades per la interposició de franges horitzontals que trenquen visualment la continuïtat entre les parts: la barana del balcó entre la planta baixa i la superior i l'enrajolat entre la primera i la "loggia". Degut a aquesta divisió tripartita en alçada podem trobar dos tipus de finestra molt diferents: les grans i rectangulars de proporcions marcadament verticals que reforcen les línies d'alçada, així com les petites finestres de les golfes que formen una "loggia" i que resulten d'una interpretació lliure de l'arc de ferradura. Un ràfec volat de fusta la protegeix abastament, donant, a més, un cert caràcter decoratiu. El llenguatge formal i decoratiu dels elements és representatiu del Modernisme (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985)

M’agradaria saber el segon cognom de l’arquitecte – si en tenia- , i qui va ser el promotor de l’obra. El nostre email és coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario