lunes, 8 de octubre de 2012

LA TORRE PARDALERA DE GRANOLLERS

Retratava la casa de numero 34 del Carrer del Rec a la tornada de la IV Ballada Country a la Plaça de la Porxada.Curiosament no hi ha dades de l’arquitecte i/o mestres d’obres que aixecava aquest edifici de senzilla bellesa. A Can Jonch es dubta entre dos dels primers espases d’aquella època Eduard Maria Balcells i Buïgas (Barcelona, 22 de setembre de 1877 - 4 de novembre de 1965), i Manuel Joaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 24 de maig de 1877 - la Garriga, 15 de setembre de 1937). Sou pregats de facilitar-nos aquesta dada a l’email coneixecatalunya@gmail.com

Reproduïm de la descripció tècnica : Casa aïllada, en cantonada, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta composta de teula àrab acabada en un potent ràfec recolzat en mènsules. Les façanes, planes, estan estucades i pintades i es troben recolzades en un sòcol de pedra que enllaça amb el sòcol de la tanca del jardí. La façana principal, que dona al carrer del Rec, està composada simètricament segons tres eixos, amb buits de proporció vertical. Els d'arc pla estan emmarcats amb un fi guardapols, protegits per persianes de llibret mòbil o de corda. A l'eix central, sota la imposta del segon forjat hi ha un esgrafiat de dibuixos geomètrics que incorpora la grafia "TORRE PARDALERA". En la planta baixa destaca la portalada d'arc de punt rodó, emmarcada amb clau i element esculturat. Els buits de planta baixa estan emfasitzats per un balcó corregut protegit amb barana de ferro que presenta dibuixos geomètrics propis del llenguatge noucentista. Per fi, en la planta de golfes hi ha una arqueria de tres arcs de punt rodó. La horitzontalitat queda emfasitzada per les impostes perimetrals a nivell de forjat (CUSPINERA et alií, 2001).

El tram inicial de l'antic camí de Bellulla - antic Santuari Marià, actualment de propietat particular, que esperem poder retratar algun dia. Reiterem aquí la nostra petició- , ara conegut com la Carretera de Caldes, era aquest carrer del Rec.

Granollers s’hauria de plantejar fer divulgació del seu patrimoni.

No hay comentarios:

Publicar un comentario