lunes, 8 de octubre de 2012

LA CASA ‘DEL MOS’ A LA PLAÇA DE LA PORXADA DE GRANOLLERS

Aprofito qualsevol ocasió que tinc per visitar Granollers, com la que en em donava la IV Ballada Country a la Plaça Porxada. Cal ser prudents en la despesa davant la fallida econòmica del Reino de España, produïda al ensems per la corrupció generalitzada, i l’estultícia dels que remenen les cireres. Des de dins, però també des d’Europa i el món occidental, es reclama que responguin – com a mínim - per ‘ culpa in negligendo’.

Em cridava l’atenció la casa cantonera amb el carrer del Portalet; en els baixos hi ha una cafeteria ‘El Mos’, amb taules a la Plaça de la Porxada.

Advertia un finestral amb el que sembla una data 1440 , o potser 1550 ?.


Les reformes a la planta baixa han desdibuixats la seva configuració inicial, això implica una certa ‘incoherència’ entre la planta baixa i les superiors. Advertia un finestral al carrer Portalet, adornat amb margarides, potser obra de l’arquitecte Emili Sala Cortés ?.

La descripció tècnica ens diu : Edifici de grans proporcions, que fa cantonada, amb la façana més representativa sobre la plaça de la Porxada. Consta de planta baixa, dues plantes pis i una tercera planta que forma una galeria oberta sobre la plaça. Paredat de pedra arrebossat amb balcons i finestres d'arc pla de diferents composicions i variacions d'estil. El ritme vertical de la composició de la façana (de tres eixos) s'expressa molt bé com a contrast amb la galeria contínua amb llindes de fusta que retorna la primera crugia de la façana lateral) i l'ampit horitzontal de la planta tercera. A la planta primera destaca un balcó central amb llinda en forma d'arquitrau sostingut per columnes estriades amb capitells jònics esculpits amb diversos motius. A la planta segona, tocant a la cantonada, s'obre un balcó amb llinda sostinguda per àngels en relleu, que aguanten un escut que té a sota la data 1550 i dues cares una masculina i l'altra femenina. Els buits estan protegides amb persianes de llibret mòbil i tarja bogida amb motius geomètrics. La coberta és de teula a tres vessants acabada amb un potent ràfec amb imbricació de doble filada de teula i totxo. A la façana del carrer Portalet hi ha diversitat d'eixos de composició i tipologia de buits, alguns emmarcats en pedra. Destaquen la finestra d'arc conopial de la primera planta, una d'arc pla transformada en balcó amb elements esculturats i la finestra d'arc pla amb guardapols, així com un treballat escut amb dues cares i un estel i la finestra de la segona planta amb doble llinda -plana i apuntada-. La imatge actual és el resultat d'una restauració recent (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

No hay comentarios:

Publicar un comentario