miércoles, 24 de octubre de 2012

PROFANAR ELS CEMENTIRISDel mot en diu el diccionari català valència balear :  PROFANAR v. tr.

Tractar amb gran irreverència (una cosa sagrada)

Profanar alguna cosa, fer profana alguna cosa que és sagrada.

Profanar un temple: vulnerar el seu caràcter sagrat cometent-hi un crim. A profanar, sacríleg, la capella se rebat, Canigó IX.

Sacríleg és el qui profana un temple,
i més el qui profana
l'ànima de l'infant amb son exemple
o sa paraula vana,
 Alcover Poemes.

 Profanar un cadàver: desenterrar-lo per fins profans.

Quan observes els fossars abandonats de pobles com Marmellar.


O com Selma.


Inevitablement t’envaeix una sensació de dolor, davant la constatació de l’extrema vilesa d’aquesta societat nostra, que a forca de relativisme, ha acabat generant formes de govern, que justifiquen que cal deixar morir als malats que no tenen recursos econòmics,  i als pobres, als febles,...  a tots els que comporten ‘una carrega econòmica’;  i considera per davant de l’educació i/o la cultura, que els diners s’han de repartir entre els rics.

Franco deia ‘ estamos al borde del abismo’ .  Fa temps que estem en caiguda lliure, i no voldria obviar el  just reconeixement que esmerçaven – i esmercen – de forma entusiasta :   

Felipe González Márquez

José María Alfredo Aznar López 

José Luis Rodríguez Zapatero 

Mariano Rajoy Brey 

En nom d’aquells que ja no els ho poden agrair, i de les seves famílies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario