martes, 9 de octubre de 2012

CASA PAULA PINYOL A GRANOLLERS

M’aturava per retratar la casa de número 17 de la Plaça de la Corona de Granollers. Obra de Manuel Guitart i Codorniu un dels ‘ arquitectes oblidats’, i no únicament per l’Enciclopèdia, sinó també – com l’Adolf Rou – de la llista de ‘Patums’.


Trobava algunes referències dels seus treballs :

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3623
http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3514

Sou pregats de fer-nos arribar a l’email coneixercatalunya@gmail.com , noticia d’altres obres seves a Catalunya i/o fora, tots som pocs, per posar remei a aquest ‘lamentable oblit’ de la ‘NOSTRA’ enciclopèdia.

I, per descomptat, la casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, situada a la plaça de la Corona, 17 ; a l'eix que formava la carretera de Barcelona a Ribes, de la que ens diu la ftixa tècnica :

Façana plana de composició simètrica i vertical, coronada per una cornisa-balustrada que emfasitza i limita el pla de façana, amb un frontó que conté la data 1900. És de destacar el tractament de la façana amb estuc geomètric floral. Les cartel•les centrals del balcó s'incorporen a l'arc reforçant l'entrada. Els elements formals d'aquesta són molt heterogenis amb un marcat caràcter eclèctic. Cal destacar el treball dels elements de ferro (CUSPINERA et alií; 2001; PATRIMONI, 1985).

Casa pertanyent a la família Pinyol Daví (GARRELL, 1960). El treball de forja va fer-se a Can Guidons de Granollers (GARCIA PEY, 1990). A Començament del segle, a la carretera, tirant amunt, tret de can Barangé, de cal Xic Ferrer i de can Camillo (cal Fideuer), la resta, fins al barri del Lledoner, tot eren cases de planta baixa i un pis, tal com ho eren a la part d'avall de la mateixa carretera, llevat de can Trotxa i de dues o tres cases més de la plaça de la Corona. La casa de can Bigas, l'havien edificada l'any 1891 i la de la família Pinyol Daví ho fou el 1900

No hay comentarios:

Publicar un comentario