lunes, 8 de octubre de 2012

CASES DE NUMERO 21-23 A LA PLAÇA PORXADA DE GRANOLLERS

Retratava el que segons em diuen és un conjunt de cases de finals de l'època gòtica i dels inicis del Renaixement, que malgrat trobar-se situades a la plaça de la Porxada, al centre del nucli antic de la ciutat, han hagut de rendir-se a l’evidència de que ‘ donde hay patrón, o manda marinero ‘ , i que el fet de tenir un veí a la planta baixa que es dedica als negocis financers, cal considerar-ho més com un dissort que com un avantatge.


La descripció tècnica ens diu : Formen un únic edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta a dues vessants. Façana plana de paredat comú arrebossat amb balcons lleugers de pedra d'arc pla, sobre successius eixos de composició vertical molt accentuada, que no trenquen el seu caràcter de façana plana.


De l'interior de l'edifici – al que no podem accedir – explica ; hi ha una finestra renaixentista d'arc pla amb un guardapols sinuós sostingut per figures a les impostes i un relleu a la llinda amb dos lleons i un escut. Carota i ornamentació vegetal al replanell (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). Per les característiques estructurals de la part central de l'edifici sembla clar que es tracta del patí d'una casa palau de finals d'època gòtica i inici del Renaixement.

I conclou : Continues reformes a la planta baixa han canviat la seva configuració inicial, fent evident la incoherència entre la planta baixa i les superiors. La fesomia que presenta l'edifici demostra restauracions abusives.

No hay comentarios:

Publicar un comentario