jueves, 11 de octubre de 2012

GRUP DE CINC CASES MODERNISTES AL CARRER CARRIL DE MOLINS DE REI

Col•lapsarem el correu de l’Ajuntament de Molins, perquè davant la manca d’un Mapa de Patrimoni, i/o d’un accés al catàleg del POUM, hem de recórrer de forma reiterada als bon oficis de l’Arxiu Municipal. [arxiu@molinsderei.cat]

Retratava des del començament del carrer Carril, un conjunt format per 2 + 1 + 2 casetes modernistes de planta baixa i pis.


La planta baixa, a totes, consta de porta d'accés i finestres emmerletes. Quant al pis, l'edifici central es caracteritzada per una balconada amb dos finestres. A la part superior, amb un remat emmerletat. Quan al pis, l'edifici central es caracteritza per una balconada amb dues finestres. A la part superior, amb un remat emmerletat, hi ha un plafó de ceràmica amb les inicials "MR", així com un fris del mateix material en blanc i blau. Quant a les cases laterals, el pis consta de una balconada amb barana de ferro. La façana està decorada amb esgrafiats de tipus vegetal. La part superior de l'edifici acaba amb un emmerletat de ceràmica vidriada i uns semi-arcs sobresortits a sota, amb la mateixa decoració.

Per completar mínimament la ‘història’ d’aquestes cases que arriben fins a la paret d’un altre notable edifici – no inventariat, tampoc – el taller Savoy, ens caldria saber qui en va ser el promotor, i qui l’arquitecte i/o mestres d’obres.

La paorosa crisis econòmica – que està reduint dràsticament l’esperança de vida dels més febles - i que generaven de forma absolutament conscient i voluntària, la corrupció i l’estultícia de les elits politiques, ens obligarà a mirar-nos amb ulls nous el Patrimoni Històric i Cultural, que pot ser al ensems, una font de coneixement i d’ingressos econòmics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario