domingo, 23 de febrero de 2014

CASA AGUSTI BRICALL. MONTFLORIT. CERDANYOLA DEL VALLÈS.

El Lluis i l’ Isidre Riera Modolell, a la II dècada del segle XX endegaven la urbanització de Montflorit; el primer feixisme ( Dictadura de Primo de Rivera y Orbaneja ) havia introduït una classificació en funció de la renta disponible :

Classes altes
Classes mitges altes
Classes mitges mitges
Classes mitges baixes
Classes baixes


Aquestes promocions tenien com a destinatàries les classes mitges altes ( bàsicament professions lliberals, i alt càrrecs d’empreses i/o de l’Administració Pública ) i les classes mitges mitges, amb ‘projecció real de millora’, ( professionals joves, i càrrecs d’empreses i/o de l’Administració Pública ); amb dades d’avui foren aquelles persones amb rendes iguals i/o superiors a 30.000 € /any

La II República no va trencar aquest esquema, més enllà de la reivindicació de ‘ la caseta i l’hortet’ de l’avi Macià.

Ho faria dissortadament el II feixisme ( Dictadura de Francisco Franco ), que generalitzaria les urbanitzacions per arreu, això ha acabat provocant el col•lapse de les finances de les Administracions locals, i l’empobriment irreversible de la ciutadania i del medi natural. La ‘Democraciola’ – coneguda també com III feixisme – insistiria en la mateixa linia.

L’arquitecte Carlos Martínez Sánchez, del que ens agradara tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com de la data i lloc de naixement i traspàs, rebia l’encàrrec de l’Agusti Bricall - ens agradarà tenir noticia almenys del cognom matern a l’email coneixercatalunya@gmail.com ja que l’any 1928 a darreries del primer feixisme ( Dictadura de Primo de Rivera y Orbaneja ) ja era d’ús habitual - , d’aixecar aquest aïllat, situat a la cantonada amb el carrer Jacint Verdaguer, elevat respecte del nivell del carrer i envoltat de jardí. Presenta una planta quadrangular, amb planta baixa i pis, i coberta de teula a dos vessants. L'accés principal a la casa es realitza a través d'un porxo amb pilar angular i incorporat al volum de l'edifici. Els arcs de les finestres són carpanells. Són molt remarcables els esgrafiats noucentistes, de tema floral. A la part posterior de l'edifici hi ha un cos sobresortint, de planta baixa i terrassa a nivell del primer pis.


http://www.cerdanyola.cat/recursosweb/documentos/urbanisme/cataleg/Q5-62.pdf

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario