lunes, 24 de febrero de 2014

PANTEÓ DE JOSEP BALAGUER MARTÍ I FAMILÍA. CEMENTIRI DE VILAFRANCA. EL PENEDÈS SOBIRÀ

No hi ha cap dada del promotor, ni del mestre d’obres i/o arquitecte, ni lògicament de l’autor de l’escultura de l’àngel sedent amb una trompeta a les mans que reposa sobre la falda, que singularitza aquest monument funerari compost d'una base de planta rectangular i d'un cos superior acabat amb coronament de cornisa amb antefixes als escaires.

Una petita reixa de ferro forjat envolta la composició.


Feia una mica de recerca, i trobava que en la data que es produïa el traspàs de Josep Balaguer Martí, el cens de Vilafranca era 8.586 habitants. Costa de creure que NINGÚ s’adonés que s’aixecava aquest panteó, i menys encara si son certes les dades que veure en aquests enllaços :

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1920/10/15/pagina-13/33302868/pdf.html?search=Jos%C3%A9%20%20Balaguer%20%20Mart%C3%AD
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1920/10/15/pagina-15/33302950/pdf.html?search=Jos%C3%A9%20%20Balaguer%20%20Mart%C3%AD

Deduïa , m’agradarà però, rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com , que el ‘ el Maset’ era el dit Mas Balaguer, una construcció del 1865 data que apareix a la façana de l'edifici, i que actualment és la seu de l’empresa Torres a Pacs del PENEDÈS.

És del tot obvi,que hi ha una voluntat política encaminada a deixar perdre i/o a menystenir, el Patrimoni Històric i/o Artístic de Catalunya, i malgrat això és per a molts cosa sabuda, tant almenys, com que en aquesta tasca han col•laborat – i col•laboren – si més no per omissió, autoritats civils, eclesiàstiques i àdhuc intel•lectuals, no advertim cap senyal de canvi per a millor.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario