jueves, 6 de febrero de 2014

THÉÂTRE PRINCIPAL. VILANOVA I LA GELTRU. EL GARRAF

El Teatre Principal es va construir l'any 1835 segons projecte de Josep Buxareu Gallart; la documentació de l’època narra els orígens i finalitat de l’edifici; i com els administradors de l’Hospital de Sant Antoni Abad proposaren a l’Ajuntament de la ciutat la construcció d’un teatre que els permetés augmentar els ingressos de l’Hospital

L'any 1862 l'escenògraf Fèlix Cagé, (1820-1869) que havia decorat el Liceu barceloní, va pintar el teló de l'escenari i els decorats interiors.

L'any 1926 es van fer obres de reforma a la façana del carrer del Teatre amb el vist-i-plau de l'arquitecte municipal Josep María Miró Guibernau. (Vilanova i la Geltrú , 1889-1966) ; aquest mateix arquitecte va fer, l'any 1942, el projecte d'adequació del local com a cinematògraf.

L'any 1984 va tornar a ser rehabilitat com a teatre, d'acord amb el projecte de Cyril Innes Nundy.


La descripció tècnica ens diu ; Edifici de grans proporcions situat a la Rambla Principal i que fa cantonada amb el carrer del Teatre. La façana principal és d'estructura simètrica. A la planta baixa es troben, centrades, tres portes rectangulars d'accés (a la llinda de la central hi ha inscrita la data del 1835) i dues finestres, també rectangulars, als costats. El pis principal és ocupat, a la part central, per tres balcons d'arc de mig punt sense volada i amb barana de balustres. A ambdós costats hi ha també finestres rectangulars. Al segon pis hi ha cinc finestres allindades. Corona l'edifici una cornisa motllurada i un frontó amb una obertura d'arc de mig punt a la part central. La façana del carrer del Teatre és de composició més senzilla i té totes les obertures allindades. La coberta de l'edifici és a dues vessants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario