miércoles, 19 de febrero de 2014

LA MEMÒRIA DELS ‘XURRAVINS’. EL MARESME

Quan retratava la façana del Consistori de Sant Vicenç de Montalt, confiava en trobar informació sobre l’edifici, i si més no, els titulars registrals anteriors a l’Administració local.


Em sorprenia la data – any 1942 ‘VII AÑO TRIUNFAL’ – en que s’alçava l’edifici, sense cap esment – som al REINO DE ESPAÑA – del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte.

No trobava tampoc cap referència als Baró, la família que feia aixecar l’any 1942, aquest edifici que és avui seu del Consistori local.

I curiosament, apareix aquest cognom en els censos de 1497, 1515 ,1553 , data en que també està documentada una branca d’aquesta nissaga familiar a la ciutat de Mataró.

El reliquiari, on es conserven les restes del Patró i màrtir Sant Vicenç, data de l’any 1621 i va ser obra de l’argenter Domingo Baró de Barcelona. El reliquier de Sant Vicenç, conté les seves restes així com objectes relacionats amb la seva vida i el seu martiri.

La forma del reliquier recorda una llanterna i consisteix en una peana que suporta un cilindri de vidre a l’interior del qual són visibles les relíquies.

El Salpasser, al igual que el Reliquiari, son obra de l’argenter Domingo Baró, data de principis del Segle XVII (any 1.627)

Està clar que es devia signar una escriptura pública per formalitzar el canvi de titularitat dominical d’aquest edifici de l’any 1942 originàriament construït com a masia familiar, i que l’any 1986 amb unes mínimes adaptacions passa a ser la nova seu del ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Qui signava com a venedor ?.

Una possible explicació la tenim en la toponímia, Montalt, en la documentació antiga Monte Alto (segel XI) ‘muntanya alta’, referit al punt culminant del terme. Es sabut de tothom que entre els efectes del dit ‘ mal d’alçada’ hi ha la pèrdua – temporal i/o definitiva – de la memòria.

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/10361/1/I.MEMORIA.pdf

http://totsonpuntsdevista.blogspot.com.es/2014/02/a-cal-ferrer-cullera-de-fusta-town-hall.html

http://www.slideshare.net/BibliotecaLaMuntala/com-ens-diem-al-maresme

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario